MF东南亚市场最低收货价

MF-JKT/BKK/KUL/SIN

散货,包量价格,可以吃泡,大泡小泡都可以。

目前仓位还不错JKT恢复载量了

JKT +100  9.5/K   +500 8.5/K  

BKK +100 6/K    +500 5.5/K  

KUL  +100 8/K   +1000 6.8/K

SIN  +100 9/K   +500  8/KTEL:18900564576

联系人:徐小姐

上一篇: 下一篇: